Finance

Prognose
•    budgettering;
•    forecasting;
•    meerjarenplanning.

Rapportage
•    periodieke en jaarlijkse financiële rapportage;
•    sales;
•    service;
•    overige.

Prijsbepaling
•    kostprijsberekening;
•    tariefbepaling;
•    transfer pricing.

Overig
•    subsidieaanvragen;
•    fiscale aangiftes en rapportages;
•    assurantieafwikkeling
.