Prognose

Budgettering
Simulatiemodellen om verschillende scenario’s door te rekenen. Van eenvoudig tot complex; voor verschillende valuta, met inrekening van personeelseffecten en seizoen patronen; plus invloed daarvan op balans en liquiditeitsplanning.

Forecasting
Opstellen businessplan voor bedrijfsovername (LOA).
Liquiditeitsplanning voor korte en langere termijn, gekoppeld aan andere systemen. Planning loonkosten in verband met inkrimping afdelingen en doorrekening gevolgen voor tariefstelling (Stork).


Meerjarenplanning
Doorrekenen realistic en worst case scenario’s en bespreken met banken.
Rekenmodel voor nieuw op te zetten fabriek voor composiet landingsgestellen opgesteld met langdurige liquiditeitsplanning voor ondersteuning investeringsbeslissing (Stork).