Rapportage

Financieel
Jaarrekening en periodieke verslaglegging. Met behulp van ERP software of eigen Excel modellen. Inclusief consolidatie, in verschillende valuta en naar diverse lay-outs. Met koppeling naar vergelijkende cijfers en eenvoudige analyse door in te zoomen op details.
Beleggingsrapportage Bank of New York en financiële administratie gekoppeld aan Excel model om financiële paragraaf van het jaarverslag te vullen en de consistentie van de verslaggeving aan DNB te kunnen meten (Pensioenfonds Océ).

Sales
Omzetstatistieken om performance per week / account manager / business unit te meten.
Met Crystal reports marketing database opgebouwd uit orderregels als marketing tool (Thermo Fisher Scientific).

Service
Systeem met Excel macro’s gebouwd voor internationale serviceorganisatie, voor order intake, rapportage aan de klant en database voor onderhouds- en financiële rapportage. Meertalig, verschillende valuta en consolidatie ten behoeve van centrale / decentrale service rapportage en facturering (Thermo Fisher Scientific).

Overig
Balanced scorecard, key performance indicators, registratie en afschrijving vaste activa.