Overig

Subsidieaanvragen
•    milieusubsidies;
•    innovatiesubsidies;
•    speur- en ontwikkelingswerk (S&O)
.

Fiscale aangiftes en rapportages
Ervaring met binnenlandse en buitenlandse belastingen en sturing van belastingcontroles.
•    loonheffing;
•    omzetbelasting;
•    vennootschapsbelasting.

Assurantie
•    schadeafwikkeling;
•    onderhandeling;
•    rapportage.