HRM

Administratie
Autonome afhandeling van salarisadministratie met behulp van HRM pakketten. Gesprekspartner accountantskantoren ten behoeve van loonverwerking.
Checklists voor personeelsadministratie ontwikkeld:
•    aandachtspunten bij indiensttreding;
•    bruto- / nettoloonberekening;
•    reiskostenvergoedingen.
Standaardcontracten voor werknemers, ZZP-ers en tijdelijke werkkrachten opgesteld.

Rapportage
•    Personeelsdatabase;
•    Ziekteverzuimstatistieken;
•    Simulatie loonkostenontwikkeling;
•    Declaratieformulier met dynamische codering
.