Prijsbepaling

Kostprijsberekening
Voor eenmalige projecten, zoals Olympische Spelen in Vancouver 2010 (MTD), of voor langere termijn, als basis voor de bepaling van de verkoopprijzen (Stork).
Dynamisch rekenmodel in Navision opgesteld om invloed van prijsbewegingen op de grondstofmarkt per direct door te kunnen rekenen in de marge per product om op die manier gericht prijsonderhandelingen met de klant te kunnen voeren (Contec).


Tariefbepaling
Vaststelling van de verkoopprijzen met behulp van een simulatiemodel dat de effecten op omzet, marge en winstgevendheid weergeeft. Order intake sheet op basis daarvan gebouwd om tekeningsbevoegdheid per order te beoordelen op basis van de berekende marge (Thermo Fisher Scientific).

Transfer pricing
Berekening tarieven ‘at arms length’ voor levering van diensten en producten aan gelieerde buitenlandse bedrijven.