Waar komt de naam 10dim vandaan?

Recent doet de wetenschap verwoede pogingen om de 4 fundamentele krachten in de natuurkunde in één theorie te beschrijven. Net zoals Einstein energie en materie verbond in de formule E=mc². Een goede theorie is altijd simpel en elegant.
De theorie die het meest kans maakt vereist dat onze wereld uit 10 minimaal dimensies bestaat. Alhoewel we maar 4 dimensies kunnen ervaren (3 voor ruimte en één voor tijd) zijn er dus 6 voor onze zintuigen onzichtbaar. Ons beeld van de werkelijkheid is dan wel erg beperkt . . .

Worden complexe vraagstukken vaak niet simpeler door er vanuit zoveel mogelijk invalshoeken naar te kijken? Hebben we wel alle informatie vergaard om tot een afgerond oordeel te komen? Om een vergelijk te maken met de 4 bekende dimensies:
•    Lengte: Durven mensen wel over hun afdeling heen te kijken?
•    Breedte: Zijn mensen op de hoogte van de cultuur bij de zusterbedrijven?
•    Hoogte: Werkt beleid door op de werkvloer; is bekend wat er operationeel gebeurt?
•    Tijd: Krijgen nieuwe initiatieven wel de nodige aandacht gezien de dagelijkse werkdruk?

En zo kunnen er nog veel meer dimensies benoemd worden, we noemen er nog twee:
•    Temperatuur: Vertroebelen (in)formele relaties tussen werknemers de organisatie?
•    Kleur: Leveren externe partijen wel de informatie aan die wij nodig hebben?

Door op deze grondige wijze de huidige situatie te bekijken ontstaat er een compleet inzicht in de problematiek en kan men een model bouwen van de gewenste situatie. De oplossing valt dan als vanzelf op zijn plaats en de invoering kost dan minder tijd, omdat helder voor ogen staat welke route gevolgd moet worden.